O certifikatih

BDIH  

BDIH logotipOznako  podeljuje nemško industrijsko in trgovsko združenje, ki je izdelalo merila za standard "naravne" kozmetike. Standard BDIH je bil izdan že leta 1995 kot prvi za t.i. naravno kozmetiko. Dobi ga izdelek, ki vsebuje naravne sestavine, posebej je določeno tudi katere od njih morajo biti ekološkega izvora. Dovoljuje uporabo konzervansov, ki so identični tistim v naravi, kot so benzojska kislina in njene soli, salicilna kislina, sorbinska kislina in njene soli ter benzilni alkohol, kar mora biti označeno na deklaraciji. Proizvodni proces posameznega izdelka poteka po strogo nadzorovanih postopkih, ki so pogoj za pridobitev certifikata. Izdelek ne sme vsebovati sestavin, ki so bile preizkušene na živalih, sintetičnih dišav in barvil, parafinov, silikonov, naftnih derivatov, etoksiliranih surovin, anorganskih soli in mineralov (dovoljene so izjeme), živalskih sestavin, gensko spremenjenih organizmov (GSO)… Prepovedano je obsevanje izdelkov, embalaža izdelkov mora biti iz sestavin, ki so biološko razgradljive.

BDIH certifikat je najbolj razširjen tudi v Sloveniji, vendar pa se proizvajalci, ki presegajo njegove zahteve, vse bolj odločajo za druge, bolj stroge certifikate.

NaTrue   

CertifikatNaTrue certifikat NaTrue je mednarodna oznaka za naravno kozmetiko. Ustanovljen je leta 2008 s strani predstavnikov evropskih proizvajalcev naravne kozmetike (predstavljajo 2/3 evropskeg a trga), kot so Farfalla, Laverana/Lavera, Logocos/Logona, Primavera, Santaverde, Wala/Dr. Hauschka in Weleda. Gre za neprofitno združenje, katerega glavni cilj je poenotenje standardov za naravno in ekološko (organsko) kozmetiko. Ustanovljeno je bilo, da se okrepi zaupanje uporabnikov, ki so bili vse preveč tarča zavajajočemu oglaševanju s strani proizvajalcev, ki so svoje konvencionalne izdelke predstavljali kot naravne in ekološke in/ali jim dajali zavajajoča imena.

Da se področje naravne in certificirane kozmetike predstavi transparentno in ljudem na razumljiv način, so pri NaTrue uvedli tristopenjsko označevanje izdelkov. To pa zato, ker je tudi med naravnimi izdelki lahko velika razlika in tristopenjsko označevanje sedaj to predstavlja uporabnikom na zelo enostaven in razumljiv način.

Pa poglejmo vse tri s topnje podrobneje:   

 NaTrue natural naravna kozmetika   :

določeni so osnovni kriteriji, ki jih morajo upoštevati vsi izdelki z Na True oznako. Določa minimalni delež naravnih sestavin in maksimalni delež sestavin naravnega izvora. Ti  deleži so različni med skupinami izdelkov. Dovoljeni so samo "mehki" postopki predelave naravnih surovin.

 

 

NaTrue natural cosmetics with organic portion

- naravna kozmetika z deležem ekoloških sestavin: izdelek mora najprej zadostiti vsem kriterijem za naravno kozmetiko;

izdelek mora vsebovati (gledano na celotno formulacijo) najmanj 15% kemično nespremenjenih naravnih sestavin in maksimalno 15% sestavin naravnega izvora, ki so lahko kemično spremenjene (dovoljeni postopki so predpisani).

dodatne zahteve: najmanj 70% vseh naravnih sestavin mora prihajati iz kontrolirane ekološke pridelave ali kontroliranega zbiranja divjih rastlin.

 

NaTrue organic cosmetics- ekološka kozmetika: izdelek mora najprej zadostiti vsem kriterijem za naravno kozmetiko z deležem ekoloških sestavin;

izdelek mora vsebovati (gledano na celotno formulacijo) najmanj 20% kemično nespremenjenih naravnih sestavin in maksimalno 15% sestavin naravnega izvora, ki so lahko kemično spremenjene (dovoljeni postopki so predpisani).

dodatne zahteve: najmanj 95% vseh naravnih sestavin mora prihajati iz kontrolirane ekološke pridelave ali kontroliranega zbiranja divjih rastlin.

To so osnovne zahteve za vse tri stopnje, ki pa so nadalje natančno opredeljene. Prenesite si .pdf datoteko (v tujih jezikih) s popolnimi kriteriji in z listo dovoljenih sestavin naravnega izvora (to pomeni, da so pridobljene iz narave vendar kemijsko spremenjene). Kljub temu pa to ni pozitivna lista in te sestavine so lahko uporabljene le, če ustrezajo NaTrue kriterijem.

NaTrue certifikat lahko pridobijo le podjetja katerih najmanj 75% izdelkov (določene serije izdelkov iste znamke) ustreza NaTrue kriterijem za naravno ali ekološko kozmetiko.

NaTrue certifikat postavlja tudi visoke standarde za embalažo izdelkov:

- embalaža mora biti kolikor je to mogoče minimalna  

- če je mogoče morajo biti izdelki narejeni za večkratno uporabo (razen vzorčkov)  

- če je tehnično izvedljivo in na voljo, mora biti embalaža iz recikliranih materialov in če je mogoče iz obnovljivih virov  

- halogenirana plastika je prepovedana  

- izdelki, ki uporabljajo potisne pline ne morejo pridobiti NaTrue certifikata

 

Certifikat FSC

FSC logo

FSC (Forest Stewardship Council) je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena za spodbujanje odgovornega gospodarjenja z gozdovi po vsem svetu. Izdelki z oznako FSC so neodvisno potrjeni in potrošnikom zagotavljajo, da prihajajo iz gozdov, kjer so izpolnili socialne, gospodarske in ekološke potrebe sedanjih in prihodnjih generacij.

Nekaj njihovih najpomembnejših smernic:

Skrb za okolje:
- prepoved uporabe nevarnih pesticidov
- ohranjanje in varst
 vo biotske raznovrstnosti
- ohranjanje naravnih gozdov
- prepoved pretvorbe gozdov v nasade
 

 Skrb za ljudi:

- podpirajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki zagotavlja dovolj donosa, ki ne gre na račun gozdnih virov, ekosistema ali prizadetih lokalnih skupnosti

- priznanje tradicionalne pravice rabe gozdov
- zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja
- zagotavljanje pravic avtohtonih ljudstev
- skrb za zdravje in varnost pri delu